20.3.11

Εμφιαλωμένα

Πολλά με εντυπωσιάζουν με τη συμπεριφορά παιδιών και εκπαιδευτικών, όταν μας επισκέπτονται στο Κέντρο και θετικά και αρνητικά. Αυτό που επισημαίνουμε όμως σχεδόν πάντα είναι η πίστη όλων για την αναγκαιότητα του εμφιαλωμένου νερού. Έτσι και την Παρασκευή χωρίς να μας ρωτήσουν για το τρεχούμενο νερό της βρύσης μας γέμισαν το Κέντρο με εμφιαλωμένα. Αμφιβολία για την καθαρότητα, πίστη για το υπαρκτό του προβλήματος, συνήθεια αγαπημένη από το σχολείο και οικογένεια, απόδειξη της έκπτωσης των αξιών που χαρακτηρίζει την εποχή μας, αδιαφορία ή όλα αυτά μαζί;
Η παρουσίαση που ακολουθεί μας θυμίζει παραμέτρους που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν αγοράζουμε άσκοπα εμφιαλωμένα νερά.