2.1.17

Φωτογραφική...αρχή 2017!

Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Δημαρχείο Θεσσαλονίκης

Πλατεία Αριστοτέλους

Πεζόδρομος Αριστοτέλους

Λευκός Πύργος

Δεν υπάρχουν σχόλια: