30.9.10

Τα συννεφόλεξα στην τάξη 2

Άλλες ιδέες για τη δημιουργική αξιοποίηση των συννεφόλεξων:

1. Δημιουργούμε ένα συννεφόλεξο με τα ονόματα των παιδιών της τάξς μας. Εννοείται ότι δεν ξεχνούμε κανέναν! Το αποτέλεσμα το τοποθετούμε ως διάκοσμο μέσα στην αίθουσα ( να πάρει και λίγο χρώμα η συνήθως απρόσωπη, μουντή αίθουσα διδασκαλίας)
2. Αφού δώσουμε στα παιδιά ένα συννεφόλεξο που φτιάχτηκε με ένα ποιητικό κείμενο, για παράδειγμα "Το πούσι" του Καββαδία, ζητούμε να διαβάσουν λέξεις που υπάρχουν σ' αυτό με τρόπο ανάλογο με το μέγεθός τους στο συννεφόλεξο και τη σημασία τους. Προσπαθούμε να καταγράψουμε ηχητικά το αποτέλεσμα.
3. Όταν θέλουμε να ορίσουμε έννοιες, είδη, θεωρίες μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με τα ανάλογα συννεφόλεξα. Τα κινήματα του συμβολισμού και του υπερεαλισμού μπορούμε να τα προσεγγίσουμε με αυτόν τον τρόπο.
4. Αν ασχολούμαστε με το δημοσιογραφικό λόγο, την είδηση στη Β΄Λυκείου έχουμε τη δυνατότητα να κατασκευάσουμε word clouds από διαφορετικά Μέσα ενημέρωσης, όπως της Καθημερινής, της Ελευθεροτυπίας ή της Espresso! Οι διαφορές και τα κοινά σημεία θα εντοπιστούν με σχετική ευκολία.
5. Κάνουμε μικρές δημοσκοπήσεις στην τάξη. Το αγαπημένο μου χρώμα, ο αγαπημένος μου συγγραφέας, η ομάδα, τα γενέθλια και δημιουργούμε τα ανάλογα συννεφόλεξα.
6. Στην Ιστορία δίνουμε συννεφόλεξα που έχουμε δημιουργήσει με τη χρήση των ιστορικών πηγών και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τις λέξεις που δίνονται περισότερο εμφατικά ερμηνεύοντας το γιατί. Την ίδια διαδικασία μπορούμε να κάνουμε με ιστορικούς λόγους που εκφωνήθηκαν εντοπίζοντας τα σημαντικότερα στοιχεία τους.
7. Έχοντας επίσης ένα συννεφόλεξο αρχίζουμε να καταργούμε λέξεις, για παράδειγμα ονόματα, ή κοινά ρήματα και ουσιαστικά. Αρχίζουμε έτσι να αποκαλύπτουμε σύνολα λέξεων και συζητούμε για τις επιπτώσεις που έχει στο θέμα του κειμένου η αφαίρεση αυτών των λέξεων.
8. Δίνουμε το συννεφόλεξο που προέκυψε από ένα λογοτεχνικό βιβλίο και συζητάμε για αυτό.
9. Σε ένα συννεφόλεξο που προέκυψε από μια παράγραφο ή ένα μεγαλύτερο κείμενο συζητούμε για τον τίτλο που μπορούμε να βάλουμε.
10. Φτιάχνουμε συννεφόλεξα από το blog ή το site του σχολείου, τα οποία ανανενώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα και εντοπίζουμε τις αλλαγές.

Ορισμένα χρήσιμα στοιχεία:
  • Μπορούμε ως φόντο σε ένα συννεφόλεξο να θέσουμε μια εικόνα σχετική ή να εντάξουμε εικόνες αξιοποιώντας κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων
  • Με την επιλογή Advanced που μας προσφέρεται στην ιστοσελίδα του Wordle δημιουργούμε δικά μας συννεφόλεξα με λέξεις, συχνότητα αλλά και χρώμα που επιθυμούμε για το συννεφόλεξο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε στη διδασκαλία μας.
  • Με δεξί κλικ μπορούμε να αφαιρέσουμε οποιαδήποτε λέξη θέλουμε
  • Με το σύμβολο ~ συνδέουμε δύο ή περισσότερες λέξεις, οι οποίες εμφανίζονται ως μία λέξη στο συννεφόλεξο
Παρατήρηση: Η ύπαρξη των διαδραστικών πινάκων ( θαυμάστε το Νέο ψηφιακό σχολείο των υπογείων και των κοντέϊνερ με αστραφτερούς πίνακες αφής...) μας προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες αξιοποίησης των συννεφόλεξων προς μια περισσότερο βιωματική αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό.

Τα συννεφόλεξα στην τάξη

Tο Wordle είναι μια διαδικτυακή – onlile εφαρμογή, η οποία βασίζεται στην πλατφόρμα Java και σχεδιάστηκε με σκοπό την δημιουργία συννεφόλεξων “word clouds” (tag clouds) από κείμενο που είτε έχουν δημιουργήσει οι ίδιοι οι χρήστες είτε αξιοποιούν κάποιο από τα ήδη κυκλοφορούντα στο web.
Το Wordle δημιουργεί εικόνες με λέξεις, ανάλογα με τη συχνότητα που εμφανίζονται οι λέξεις στο κείμενο. Μπορείτε να επικολλήσετε το κείμενο ή να δηλώσετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και σχεδόν αμέσως δημιουργεί μια εικόνα με λέξεις. Πατώντας το Random μπορείτε να δείτε πολλές εκδοχές για το ίδιο κείμενο ή την ιστοσελίδα. Μπορείτε βέβαια να αλλάξετε γραμματοσειρά, φόντο, χρωματικούς συνδυασμούς τροποποιώντας την αρχική εικόνα. Το βίντεο που ακολουθεί παρουσιάζει όλη τη διαδικασία δημιουργίας και αποθήκευσης συννεφόλεξων.

Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP

Η εφαρμογή αναγνωρίζει και δεν περιλαμβάνει όσες λέξεις δε “θεωρεί” τόσο ουσιώδεις, "προσεγγίζοντας" το κείμενο μόνο ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Αυτό σημαίει πως μπορεί να παραληφθούν λέξεις που εμείς θεωρούμε πως πρέπει να μετρηθούν ή το αντιστροφο. Αυτό αντιμετωπίζεται εύκολα με την αφαίρεση όσων λέξεων δεν επιθυμούμε να συμπεριληφθούν στο τελικό αποτέλεσμα ή την αποεπιλογή της ρύθμισης που απομακρύνει λέξεις σύμφωνα με τη λογική του προγράμματος.
Προσπαθώντας να δούμε τις ουσιαστικές δυνατότητες του εργαλείου προσέξτε μια δοκιμή στο ποιητικό έργο του Ν. Καββαδία. Ακολουθούν δύο συννεφόλεξα που δημιουργήθηκαν από τις δύο πρώτες ποιητικές του συλλογές με περιορισμό στις 80 συχνότερες λέξεις εξαιρουμένων των άρθρων, προθέσεων, μορίων και αριθμητικών.


Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα με τα παιδιά για το διαφορετικό σύνολο λέξεων που υπάρχει σε κάθε συννεφόλεξο, να διακρίνουμε μοτίβα, έννοιες, εικόνες και να προσπαθήσουμε να κατατάξουμε χρονολογικά τις δύο ποιητικές συλλογές. Αρχικά να εντοπίσουμε το θαλασσινό λεξιλόγιο και να προσδιορίσουμε σε ποιό συννεφόλεξο είναι περισσότερο έντονο. Ποιά ποιητική συλλογή γράφτηκε πρώτη και γιατί; Μπορούμε να δώσουμε στη συνέχεια πληροφορίες για τη ζωή του συγγραφέα και να καταλήξουμε σε μια πληρέστερη απάντηση. Το πρώτο συννεφόλεξο πάντως δημιουργήθηκε με τα ποιήμτα που περιλαμβάνονται στο Μαραμπού (1933) και το δεύτερο με την ποιητική συλλογή Πούσι (1947).
Μια άλλη δυνατότητα που μας προσφέρεται είναι να αξιοποιήσουμε το λεξιλόγιο και να δημιουργήσουμε δικά μας κείμενα είτε ακολουθώντας το ύφος του συγγραφέα είτε τροποιοώντας το. Τέλος θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ως αξιολόγηση τις εντυπώσεις των παιδιών και αφού δημιουργήσουμε το συννεφόλεξο να συζητήσουμε κλείνοντας την ενασχόληση με το έργο του Καββαδία.
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP
Download:
FLVMP43GP

29.9.10

Τα podcast στο σχολείο

Γνωρίζετε τι είναι τα podcast; Tα podcast είναι ψηφιακά αρχεία, τα οποία έχουν διάρκεια στον χρόνο, και δεν απαιτούν εξοπλισμό μεγάλο σε κόστος. Τα podcast μπορούν να δημιουργηθούν από όποιον διαθέτει μικρόφωνο, λογισμικό ηχογράφησης και σύνδεση στο internet. Υπάρχουν επίσης πολλά podcast τα οποία έχουνε δημιουργηθεί από οργανισμούς όπως το BBC και την Deutsche Welle.
Τρόπος μετάδοσης των podcast.Ο ενδιαφερόμενος ηχογραφεί τις εκπομπές του και τις ανεβάζει στο Ίντερνετ(συνήθως σε μορφή MP3 ή M4A) -- στο διαδικτυακό εξυπηρετητή του ή σε ένα διαδικτυακό αρχείο όπως το Internet Archive -- απ' όπου οι χρήστες μπορούν να το κατεβάσουν και να το ακούσουν όποτε θέλουν. Για να γίνεται αυτόματα η μετάδοση των podcast συνήθως χρησιμοποιούνται blogs(για αυτό και τα podcast ορισμένες φορές ονομάζονται «audioblogs»(«ακουστικά blogs»),στα οποία υπάρχουν άρθρα με συνδέσμους με το αρχείο ήχου. Πρακτικά θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε podcast για να καταγράψουμε ένα μάθημά μας σε ηχητική μορφή, να δημιοργήσουμε μαζί με τα παιδιά μια εκπομπή είτε σχετική με το μάθημά μας είτε με τις δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής. Η όλη διαδικασία εκτός από την αυτονόητη κατάκτηση πληροφορικών δεξιοτήτων μπορεί να αποδειχθεί προκλητική και ευχάριστη ζωντανεύοντας την καθημερινή διδακτική πράξη.
Αν θεωρήσετε πως αξίζει να ασχοληθείτε, προσέξτε το βίντεο που ακολουθεί:

22.9.10

Κλειστά Κ.Π.Ε. - κλειστό σχολείο

Δεν γνωρίζω αν το έχετε μάθει, αλλά τα Κέντρα Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης παραμένουν κλειστά μετά από 18 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Ανάμεσά τους και το Κ.Π.Ε. Ελευθερίου Κορδελιού στο οποίο τα τελευταία χρόνια προσέφερα τις ταπεινές μου υπηρεσίες. Δεν πρόκειται να κάνω ειρωνικά σχόλια περί πράσινης ανάπτυξης, αναβάθμισης της Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ( που γίνεται με κλειστά τα Κ.Π.Ε., δομές με ουσιαστική παιδαγωγική προσφορά, σε αντίθεση με τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, με κυρίαρχο γραφειοκρατικό ρόλο που βρίσκονται κανονικά στις θέσεις τους και σχεδιάζουν και επισκέψεις στα κλειστά Κ.Π.Ε.!).
Το μοναδικό σημείο που επιθυμώ να προσέξετε είναι η ανακολουθία λόγων και πράξεων που χαρακτηρίζει την πολιτική μας ηγεσία καθώς και την απαξίωση ή το λιγότερο την αδιαφορία για το σημαντικό εκπαιδευτικό έργο που παρήχθη, παράγεται και υπήρχε η ελπίδα να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στο μέλλον.
Προσέξτε τώρα τη σύμπτωση. Τη Δευτέρα οι μαθητές του 2ου ΓΕΛ Πολίχνης έκλεισαν το σχολείο καταλαμβάνοντάς το εκφράζοντας την αγωνία τους για την ασφυκτική κατάσταση που έχει διαμορφωθεί σ' αυτό τη φετινή σχολική χρονιά. Υπενθυμίζω τη λειτουργία της Α΄Λυκείου σε δύο κοντέϊνερ για δεύτερη συνεχή χρονιά, την ανυπαρξία αιθουσών, το γενικότερο κλίμα πίεσης και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τη Λυκειακή εκπαίδευση σήμερα. Ποιό είναι το κοινό στοιχείο;
Οι ευθύνες της πολιτική ηγεσίας του Υπουργείου που αρέσκεται σε ωραία λόγια ( Νέο σχολείο, ψηφιακό σχολείο, διαδραστικοί πίνακες σε κοντέϊνερ) και απουσία ουσιαστικής δράσης. Αφημένο το εκπαιδευτικό μας σύστημα στη συνήθεια και στην κοινοτοπία, παραδομένο στην απαξίωση των γλισχρών κονδυλίων και των συνεχών αλληλοαναιρούμενων μεταρρυθμιστικών (;) μέτρων, περίκλειστο σε μια αυτιστική προσέγγιση της χρησιμοθηρικής γνώσης τη στιγμή που οι άνεμοι της αλλαγής λυσσομανούν σε παγκόσμιο επίπεδο δεν αφηνει περιθώρια αισιοδοξίας και ελπίδας για κανέναν πια.
Τα Κ.Π.Ε. πιθανόν θα ανοίξουν, οι μαθητές μας θα επιστρέψουν στις αίθουσες, τίποτα όμως δεν θα είναι το ίδιο. Όταν σου στερούν τη χαρά της προσφοράς, όταν σου κλέβουν τη ζωογόνο ελπίδα πως κάτι μπορείς να αλλάξεις με τις προσπάθειές σου, αυτό που μένει είναι μια δυσάρεστη αγχωτική αίσθηση απώλειας.
Τυχαίο; Δε νομίζω...

7.9.10

Εμπαιγμός

Πόσο να οργιστείς πια με όσα συμβαίνουν γύρω σου; Πόσο να θυμώσεις με μια πραγματικότητα βγαλμένη από τα θεατρικά έργα του Ιονέσκο; Ενώ τα προβλήματα της Θεσσαλονίκης είναι γνωστά και απαιτούν άμεσες λύσεις, ενώ μικρά παιδιά εξακολουθούν να κάνουν μάθημα σε ακατάλληλα κτίρια, επειδή δεν εξοφλήθηκε ο εργολάβος κατασκευαστής του νεόκτιστου κλειστού σχολείου, οι κρατούντες μιλούν για την υποθαλάσσια αρτηρία που επανέρχεται εν ζωή εις τριπλούν. Όχι μία αλλά τρεις υποθαλάσσιες αρτηρίες για τη νύφη του Θερμαϊκού. Που χρόνια τώρα ατενίζει το μέλλον να χάνεται στο βάθος του ορίζοντα και εκείνη από πολύφερνη να καταντά μίζερη γεροντοκόρη έτοιμη να χαθεί στα βρώμικά νερά του λιμανιού της. Απαισιόδοξος αλλά η επικαιρότητα δεν μου αφήνει άλλη αντίδραση. Υπάρχει ελπίς;
Διαβάστε και πείτε μου: "Σύμφωνα με την παρουσίαση του σχεδίου στο ΤΕΕ-Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, η πρώτη θαλάσσια οδός του Θερμαϊκού θα κινείται υποθαλάσσια, παράλληλα με την παλιά παραλία, σε εφαρμογή της εξαγγελίας της υπουργού Περιβάλλοντος. Αναμένεται να απελευθερώσει την παραλιακή λεωφόρο, ενώ θα γίνουν αστικές αναπλάσεις στο κέντρο της πόλης. Θα ξεκινάει από τα δικαστήρια και θα καταλήγει στην οδό Καυταντζόγλου, κοντά στο νέο δημαρχείο. Η άλλη θα είναι η κλασική υποθαλάσσια η οποία θα συνδέει τη δυτική είσοδο με την οδό Πόντου. Το κόστος και των δύο υπολογίζεται στα 800 εκατ. ευρώ
Δηλαδή επανέρχεται το πρώτο σχέδιο για την υποθαλάσσια μα τώρα χωρισμένο σε δύο τμήματα. Το ιστορικό κέντρο της πόλης θα αλλοιωθεί χωρίς επιστροφή για να ικανοποιηθούν οι κατασκευαστικές εταιρείες που έχασαν τα υπέρογκα κέρδη της κατασκευής μιας παγκοσμίως ηλίθιας σχεδιαστικά πρότασης. Δε ξεχνώ πως μιλώντας πριν 4 χρόνια για την υποθαλάσσια με έναν μηχανικό μιας εταιρείας που υλοποιούσε την κατασκευή μιας γέφυρας στο Αμπού Ντάμπι άκουσα τα ακόλουθα " Είναι πολύ ανόητο το έργο. Η καλύτερη τεχνικά λύση θα ήταν να πάει επιφανειακά παράλληλα στην παραλία, αν υποτεθεί πως είναι τόσο σημαντικό να γίνει. Μα φυσικά το έργο κοστίζει πολύ περισσότερα αν γίνει υποθαλάσσια" Σκεφτείτε τώρα πως μιλάμε για τρεις υποθαλάσσιες! Τη στιγμή που τα μικρά παιδιά του Ωραιοκάστρου κάνουν μάθημα σε υπόγειο κτιρίου κατασκευασμένου πριν 78 χρόνια. Τη στιγμή που η κατασκευή του ΜΕΤΡΟ καθυστερεί προκαλώντας καθημερινά κικλοφοριακά εμφράγματα. Τη στιγμή που τα στρατόπεδα παραμένουν κλειστά ανοίγοντας την όρεξη όλων των επίδοξων καταπατητών. Τι έλειπε; Φυσικά όχι μια αλλά τρεις υποθαλάσσιες!!!